Escoltar

Ubicació i horari

Universitat de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull - Planta baixa
Sala de treball en grup (Servei de Biblioteca i Documentació) 
Cra. De Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Illes Balears
Tel.:971 25 97 84
HORARI: 8:00h a 21:45h
Període no lectiu, de Nadal, Setmana Santa i estiu (juliol i agost) de 8:00 a 14:00h