Escoltar

El Portal Social

Portal Social banner

Portal Social és una iniciativa de la Conselleria d’Afers Socials amb la Universitat de les Illes Balears, es tracte d'un centre de documentació especialitzat en polítiques i serveis socials que es constitueix com un referent en la difusió del coneixement dins l'àmbit de les polítiques socials i els serveis socials.

El centre de documentació Portal Social té com a finalitat donar suport a professionals del sector de les polítiques i serveis socials i ser un referent informatiu i documental per a la comunitat professional i potenciar la difusió de publicacions especialitzades dels serveis socials, bases de dades, recursos electrònics dels àmbits socials i crear un fons documental sobre els temes socials.

Els serveis que ofereix mitjançant recursos documentals abasten les àrees socials més importants, com: discapacitats, immigració, dona, menors, família, dependència, drogodependències, programes socials, etc., per tal de ser una bona eina de treball per a professionals tècnics del sector, docents, estudiants i ciutadania en general.

Ubicació

Universitat de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull - Planta baixa
Sala de treball en grup (Servei de biblioteca i documentació)
Cra. De Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Illes Balears
Tel.:971 25 9784

HORARI: 8:00h a 21:45h

 

 Servei de Biblioteca i Documentació