Portal Social a la Biblioteca Digital

Entra a la Biblioteca Digital del Portal Social Entra al Portal Social a la Biblioteca Digital

Accedeix a la Biblioteca Digital del Portal Social>>

El Centre de Documentació en Polítiques i Serveis Socials, PORTAL SOCIAL, en neix amb la intenció de donar suport documental a tot el col·lectiu que treballa en el camp dels serveis socials i amb la vocació de constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre polítiques i serveis socials, aquí podreu consultar documentació electrònica de temàtica social en diferentes opcions de recerca: texte lliure, autors, matèries, etc, en definitiva, un col.leció en format electrònic de fàcil accés i consulta per professionals del sector dels serveis socials.

 


Portal Social a la Biblioteca Digital